Nyheder.

Kære medlemsforeninger
Så er Nytåret overstået og foråret ligger klar til os alle.
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke er atter klar til at servicere jer igen.
Vi åbner Soldaterhjemmet fra mandag d. 8. januar, hvor vi er klar til at modtage jeres bestillinger af kommende møder, konferencer og ikke at forglemme den sædvanlige Generalforsamling, hvor der plejer at være rift om de “rigtige” datoer.
Sådan bestiller du et arrangement:
Direkte til køkkenet: køkkenchefen Niels Simonsen på tlf.: 40 93 27 65 –
mail: nielsbrobyvej@live.dk
Andre spørgsmål: kontakt daglig leder Erik Hansen på tlf.: 20 23 85 53 –
mail: erik-kredit@mail.dk.
Opdateret d. 4/1 2024 af Erik Hansen.

Dannevirkes Generalforsamling blev afholdt mandag d. 4. marts 2024 kl.1700.
Generalforsamlingen blev gennemført uden de store problemer. Ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning – ligesom et tilfredsstillende årsregnskab gør fremtiden mere sikker for vore medlemsforeningen.
Opdateret d. 9/3 2024 af Erik Hansen.

NYT FØDSELSDAGSSKRIFT 1912-2022 er udkommet i anledning af Dannevirkes bygnings 110-års-fødselsdag.
SKRIFTET kan erhverves for 100 kr. ved henvendelse til undertegnede på mobil 20238553 – eller mail: erik-kredit@mail.dk
Opdateret d. 4/1 2023 af Erik Hansen

Dannevirkes fremtid.
Dannevirkes bygning er indtrådt i en ny æra. Den er ikke mere målrettet et militært personel, idet Odense Kaserne er nedlagt og Odense er ikke mere en garnisonsby.
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke fortsætter som den forening, der blev oprettet d. 17. februar 1908 og under de samme vedtægter og formål som tidligere:
Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret
i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet, Soldaterforeninger og Veteranhjem m.fl.
Soldaterhjemmets bygning blev pr. 1. april 2017 overtaget til Fonden Danske Veteraner, som købte grunden af Odense Kommune. På matriklen har Fonden siden opført Veteranhjem Odense, som er indviet d. 17/3 2019 – og selvfølgelig også er en medlemsforening i Dannevirke.
Vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat har brugsret af bygningens stueetage, hvor Dannevirkes restauration er beliggende. Det betyder, at Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore medlemsforeninger, hvoraf de fleste er soldaterforeninger.
Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningens anvendelse til fortsat at være til gavn for primært militært personel – hvilket også var baggrunden for Dannevirkes første bestyrelse i 1908.
Hvor længe – det vil tiden vise.
Opdateret 15. februar 2024  af Erik Hansen.