Nyheder.

Kære medlemsforeninger
Så er vi passeret Nytåret og et helt nyt år ligger klar foran os og Dannevirke er atter klar til at servicere jer.
Vi åbner Soldaterhjemmet fra mandag d. 9. januar, hvor vi er klar til at modtage jeres bestillinger af møder, konferencer og ikke at forglemme generalforsamlingen, hvor der allerede er rift om de “rigtige” datoer.
Send en mail: dannevirke-odense@mail.dk eller ring 20238553 og få en snak med undertegnede.
Opdateret d. 4/1 2023 af Erik Hansen.

NYT FØDSELSDAGSSKRIFT 1912-2022 er udkommet i anledning af Dannevirkes bygnings 110-års-fødselsdag.
SKRIFTET kan erhverves for 100 kr. ved henvendelse til undertegnede på mobil 20238553 – eller mail: dannevirke-odense@mail.dk
Opdateret d. 4/1 2023 af Erik Hansen

Nyt bestyrelsesmedlem.
Dannevirkes generalforsamling blev afholdt mandag d. 6. marts 2023 med et pænt fremmøde på 28 medlemmer.
Nyt medlem:
Steen Andersen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jesper Fabricius.
Se hele bestyrelsens sammensætning på bestyrelsens side.
Opdateret d. 8/3 2023 af Erik Hansen

Dannevirkes fremtid.
Dannevirkes bygning er indtrådt i en ny æra. Den er ikke mere målrettet et militært personel, idet Odense Kaserne er nedlagt og Odense er ikke mere en garnisonsby.
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke fortsætter som den forening, der blev oprettet d. 17. februar 1908 og under de samme vedtægter og formål som tidligere:
Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret
i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet, Soldaterforeninger og Veteranhjem m.fl.
Soldaterhjemmets bygning blev pr. 1. april 2017 overtaget til Fonden Danske Veteraner, som købte grunden af Odense Kommune. På matriklen har Fonden siden opført Veteranhjem Odense, som er indviet d. 17/3 2019 – og selvfølgelig også er en medlemsforening i Dannevirke.
Vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat har brugsret af bygningens stueetage, hvor Dannevirkes restauration er beliggende. Det betyder, at Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore medlemsforeninger, hvoraf de fleste er soldaterforeninger.
Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningens anvendelse til fortsat at være til gavn for primært militært personel – hvilket også var baggrunden for Dannevirkes første bestyrelse i 1908.
Hvor længe – det vil tiden vise.
Opdateret 4. januar 2023  af Erik Hansen.