Nyheder.

Kære Medlemsforening.
GENERELT: Interne regler for Dannevirkes drift og vores faciliteter er fra d. 1/12 2021 tilpasset de nye gældende Covid-19 regler.
Gæsterne skal være opmærksom på de gældende Covid-19 anbefalinger og regler fra myndighederne.
Gældende bestemmelse for personer, som deltager i et arrangement på Dannevirke er:
– et gyldigt Corona-pas eller negativ attest for Coronavirus
– som højst er 72 timer gammel for PCR-test og 48 timer for en antigen-test.

Dannevirke har været lukket ned siden d. 15/12 2021, men mandag d. 17. januar 2022 åbner vi igen og kan servicere vor medlemsforeninger, som alle har fået tilsendt en orientering d.d.
Bemærk: Dannevirke sørger fortsat for at vort frivillige personale opfylder de gældende bestemmelser, medens det er arrangøren af det pågældende arrangement, som til enhver tid er ansvarlig for, at deltagerne opfylder de gældende bestemmelser.
Opdateret d. 15/1 2022 af Erik Hansen

Nye tider:
Dannevirkes bygning er på vej til en ny æra. Den skal fortsat servicere militært personel, men det vil fremover ikke være værnepligtige, med derimod de danske veteraner, som har været udsendt, og hvor nogle har et behov for et fristed. Soldaterhjemmets bygning er pr. 1. april 2017 overdraget til Fonden Danske Veteraner, som er i denne vinter er i fuld gang med at bygge et Veteranhjem Odense i Dannevirkes baghave. Soldaterhjemsforeningen Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore mange medlemsforeninger, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat skal have brugsret som hidtil til bygningen. Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningen anvendelse fortsat vil være til fortsat gavn for det militære personel – ganske som baggrunden har været for Dannevirkes første bestyrelse ved bygningens indvielse d. 1. december 1912.

Opdateret 27. maj 2020  af Erik Hansen.