Nyheder.

Dannevirkes Generalforsamling blev afholdt mandag d. 10. maj 2021 kl. 1700.
Generalforsamlingen blev gennemført som planlagt. Den planlagte ændringer af vore vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne er opdateret på hjemmesiden.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Henning Seiding, formand for lokalforeningen Veteranhjem Odense – også enstemmigt.
Opdateret 12. maj 2021 af Erik Hansen

Efter en dejlig sommer åbner Dannevirke mandag d. 6. september 2021 .
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke er igen åben for arrangementer uden nogen form for corona-begrænsninger. Vi er tilbage til normale forhold igen.
Vi er klar til igen at servicere vores medlemsforeninger og vi glæder os til at komme i gang igen.
Opdateret 25. august 2021 af Erik Hansen

Nye tider:
Dannevirkes bygning er på vej til en ny æra. Den skal fortsat servicere militært personel, men det vil fremover ikke være værnepligtige, med derimod de danske veteraner, som har været udsendt, og hvor nogle har et behov for et fristed. Soldaterhjemmets bygning er pr. 1. april 2017 overdraget til Fonden Danske Veteraner, som er i denne vinter er i fuld gang med at bygge et Veteranhjem Odense i Dannevirkes baghave. Soldaterhjemsforeningen Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore mange medlemsforeninger, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat skal have brugsret som hidtil til bygningen. Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningen anvendelse fortsat vil være til fortsat gavn for det militære personel – ganske som baggrunden har været for Dannevirkes første bestyrelse ved bygningens indvielse d. 1. december 1912.

Opdateret 27. maj 2020  af Erik Hansen.