Arrangementer

Ny regler for arrangementsbestilling (opdateret 5/12 2020).

Ny regler for arrangementbestilling.
Soldaterhjemmet drives i dag på helt frivillig basis af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift.
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering, som delvis produceres fra Dannevirkes køkken eller købes ved en anerkendt madleverandør.
Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TORS fra september til maj måned, dog minus jul- og nytårsperioden.
Arrangementsbestillingen skal indeholde følgende:
1. Medlemsforeningens navn.
2. Dato og tidspunkt for arrangementet.
3. Arrangementets art: evt. middag, frokost, eller kaffe osv.
4. Menu ønske– vælg i Menubrochuren (bemærk kun én slags menu pr. arrangement).
5. Start – og sluttidspunkt
6. Spisetidspunkt ved middagsarrangementer
7. Afsenders navn, telefonnummer og mailadresse.
8. Antal deltagere (bemærk minimum 10/15 og max. 50 personer).
9. Egen- eller foreningsbetaling.
10. Bemærkninger eller hvis der er særlige ønsker (projektor, overhead m.m.)
Ovennævnte oplysninger er nødvendige for at arrangementsbestillingen kan godkendes.
Reservering af et arrangement er mulig, dog højst en uge.
Endelig bekræftelse af alle frokost- og middagsarrangementer skal ske senest 7 dage før arrangementet, og foreningen vil hæfte for det bestilte antal.
Ved små arrangementer, som kun omfatter for eks. kaffe/the og snitter med ost/pålæg, kan der accepteres et cirka deltagerantal. Dog bør det tilstræbes at opgive et så præcist antal deltagere som muligt. Minimumsprisen ved små arrangementer er 600 kr.
Spisetidspunktet for middagsarrangementer, hvor maden leveres udefra, skal overholdes af hensyn til levnedsmiddelbestemmelser.
Løssalg kan fortsat ske i udsalget som hidtil.
Normal lukketid er kl. 2200.
Ved større arrangementer kan en anden lukketid aftales, normalt dog ikke senere end midnat.
Rygeloven betyder, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på Dannevirke.
Hvordan sker arrangementbestilling:
Arrangementbestilling benyt mailadressen: dannevirke-odense@mail.dk
eller hvis du ikke har internetforbindelse så kontakt undertegnede på 20 23 85 53
Bekræftelse af bestilling: Alle arrangementbestillinger skal være skriftligt bekræftet for at være gyldige.