Arrangementsbestilling

Regler for arrangementsbestilling.

Soldaterhjemmet drives i dag på helt frivillig basis af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift. Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering, som produceres af Dannevirkes køkken.

Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TOR fra september til maj måned, dog lukket i forbindelse med jul og nytår.

Arrangementsbestillingen bedes indeholde følgende:

  1. Medlemsforeningens navn + evt. medlemsnummer
  2. Arrangementet: dato, start- og sluttidspunkt.
  3. Afsenders navn, telefonnummer og e-mailadresse.
  4. Arrangementets art: f.eks. foredrag, møde m/middag eller frokost + gerne et menuønske.
  5. Forventet antal deltagere (NB. Minimum 15 og max 50 personer).
  6. Egen- eller foreningsbetaling: kontanter, bankoverførsel eller MobilePay m.m.
  7. Bemærkninger eller hvis der er særlige ønsker.

Ovennævnte oplysninger er nødvendige for at bestillingen kan blive godkendt.
Reservering af en dato er mulig – dog højst en uge eller efter aftale.
HUSK:
Endelig bekræftelse af alle frokost- og middagsarrangementer skal ske senest 7 hverdage før arrangementet, og foreningen vil hæfte for det bestilte antal.

Altid en skriftlig bekræftelse af arrangementet for at det er gyldigt.

Ved mindre arrangementer, som omfatter f.eks. kaffe/the, snitter med ost/pålæg, kan det accepteres et cirka deltagerantal.
Alle arrangører bør tilstræbe at opgive et så præcis antal deltagere som mulig – senest 7 hverdage før arrangementet. Bemærk: minimumsprisen er 600 kr.
Løssalg kan fortsat ske i udsalget som hidtil.
Normal lukketid er kl. 23:00.
Gæsterne anmodes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.
De faste bordopstillinger bedes respekteret, og alt bedes bragt tilbage på rette plads inden lokalerne forlades.
Rygeloven betyder det ikke er tilladt at ryge indendørs på Dannevirke.

Sådan bestiller du et arrangement:

Direkte til køkkenet: Niels Simonsen – tlf.: 4093 2765 – mail adr.: nielsbrobyvej@live.dk

Andre spørgsmål: kontakt daglig leder Erik Hansen på 20 23 85 53 – mail adr.: erik-kredit@mail.dk
eller benyt mailadressen: dannevirke-odense@mail.dk