Hvem er Dannevirke?

Hvem er vi?

Soldaterhjemsforeningen er en privat forening med det formål at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret  i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet samt Soldaterforeningerne med samlingssted i foreningens bygning på Sdr. Boulevard 15 i Odense.
Soldaterhjemmet drives i dag af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift i den smukke bygning og de mindeværdige lokaler.
Som personligt medlem kan du være med til at støtte denne gamle forening med de mange forsvarstraditioner og -minder samt styrke bestræbelserne på at bevare den smukke bygning og dens funktion.
Personligt medlemskab koster kun 100 kr. om året.
Oplysning om foreningen og evt. medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Erik Hansen på 66140753/20238553 eller mail: erik-kredit@mail.dk

Hvem kan benytte Dannevirke?
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering – se under bestillinger.
Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TOR fra september til maj måned – dog lukket i forbindelse med jul og nytår.

Gæster bedes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.

Hvordan bestilles arrangementer?
Send en mail til dannevirke-odense@mail.dk , som er åben døgnet rundt – eller hvis du ikke har internetforbindelse ring på telefonnummer 51 97 76 81 MAN – TOR i dagtimerne (minus juni-august samt jul/nytårsperioden).
NB: hvis telefonen ikke bliver taget, så læg en besked og vi ringer tilbage.