Nyheder.

Kære Medlemsforeninger.
Så er sommerferien overstået og vi er klar til at servicere jer i det kommende vinterhalvår.
Vi åbner Soldaterhjemmet fra i morgen mandag d. 5. september, hvor vi er klar til at modtage jeres bestillinger af møder, konferencer og ikke at forglemme julefrokosten, hvor der allerede er rift om de “rigtige” datoer.
Send os en mail eller ring 20238553 og får en snak med undertegnede.
Opdateret d. 4/9 2022 af Erik Hansen.

Kære Medlemsforeninger, kære medlemmer.
Dannevirkes generalforsamling blev afholdt mandag d. 21. marts 2022.
Generalforsamlingen blev gennemført uden problemer og Dannevirke fik opbakning til beretningen fra de fremmødte medlemmer – med applaus.
Nyt medlem af bestyrelsen: kok Niels Simonsen, som afløser Grethe Sølvbjerg, der også repræsenterede Dannevirkes frivillige hold.
Grethe blev samtidig udnævnt til Æresmedlem, og fortsætter i det frivillige hold
Opdateret d. 29/3 2022 af Erik Hansen

Nye tider:
Dannevirkes bygning er på vej til en ny æra. Den skal fortsat servicere militært personel, men det vil fremover ikke være værnepligtige, med derimod de danske veteraner, som har været udsendt, hvor mange har et behov for et sted at kunne mødes for at få en snak og et godt måltid med. Soldaterhjemmets bygning er pr. 1. april 2017 overdraget til Fonden Danske Veteraner, som i denne vinter er i fuld gang med at bygge et Veteranhjem Odense i Dannevirkes baghave. Soldaterhjemsforeningen Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore mange medlemsforeninger, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat skal have brugsret som hidtil til bygningen. Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningen anvendelse fortsat vil være til fortsat gavn for det militære personel – ganske som baggrunden har var for Dannevirkes første bestyrelse ved bygningens indvielse d. 1. december 1912.

Opdateret 27. maj 2020  af Erik Hansen.