Nyheder.

Dannevirkes Generalforsamling blev afholdt mandag d. 10. maj 2021 kl. 1700.
Generalforsamlingen blev gennemført som planlagt. Den planlagte ændringer af vore vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne er opdateret på hjemmesiden.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Henning Seiding, formand for lokalforeningen Veteranhjem Odense – også enstemmigt.

Ændrede Corona-bestemmelser betyder, at Dannevirke lukker for gæster fra d. 10/5.
Soldaterhjemsforeningen Dannevirke er åben for arrangementer på grund af ændrede corona-bestemmelserne om, at  indendørs forsamlinger er øget til 25 personer d. 6/5 og igen til 50 personer fra d. 21/5.
Vi er klar til at servicere vores medlemsforeninger og glæder os til at komme i gang igen.
Bemærk dog stadig Corona-bestemmelser, som fortsat skal overholdes – se næste afsnit.

Corona-bestemmelser pr. 1/5 2021:

Der er stadig Corona-virus i Danmark, som kan føre til sygdommen COVID-19, og nye bestemmelser giver fortsat hverdagen nye rammer og begrænsninger.
Sundhedsstyrelsen har løbende udgivet generelle anbefalinger for forebyggelse af smitte-spredning, og disse regler indgår i Soldaterhjemmets hverdag.
Tilpasningerne af Dannevirkes drift og myndighedernes forskrifter er selvfølgelig grundlaget for at skabe de bedst mulige sikre rammer for det bestilte arrangement.
HUSK: ved ankomst altid mundbind – desuden nu også fra d. 1/5 enten et corona-pas eller en negativ attest, der højst er 72 timer gammel.
Der kan ikke gives detaljerede råd til alle situationer, men kontakt undertegnede – enten på mailadressen: dannevirke-odense@mail.dk eller på mobilnummer 20238553 – og vi finder en forsvarlig aftale om afvikling af det planlagte arrangement.
Det allervigtigste tiltag i forhold til at forebygge smittespredning med ny corona-virus er, at personer med symptomer ikke bør være til stede. Arrangøren er til enhver tid ansvarlig for, at deltagerne overholder de gældende regler, og bør derfor opfordre indbudte til at blive hjemme, hvis de har typiske symptomer eller mistanke om at være smittet med ny corona-virus.

Opdateret 13. maj 2021 af Erik Hansen

Nye tider:
Dannevirkes bygning er på vej til en ny æra. Den skal fortsat servicere militært personel, men det vil fremover ikke være værnepligtige, med derimod de danske veteraner, som har været udsendt, og hvor nogle har et behov for et fristed. Soldaterhjemmets bygning er pr. 1. april 2017 overdraget til Fonden Danske Veteraner, som er i denne vinter er i fuld gang med at bygge et Veteranhjem Odense i Dannevirkes baghave. Soldaterhjemsforeningen Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore mange medlemsforeninger, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat skal have brugsret som hidtil til bygningen. Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningen anvendelse fortsat vil være til fortsat gavn for det militære personel – ganske som baggrunden har været for Dannevirkes første bestyrelse ved bygningens indvielse d. 1. december 1912.

Opdateret 27. maj 2020  af Erik Hansen.