Arrangementer

Ny regler for arrangementsbestilling fra 1/10 2018 (opdateret 3/9 2018)

Soldaterhjemmet drives i dag på helt frivillig basis af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift.
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling/reservering af lokaler den ønskede servering, som delvis produceres fra Dannevirkes køkken eller købes ved en anerkendt madleverandør.
Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TORS fra september til maj måned, dog minus jul- og nytårsperioden.
Gæsterne anmodes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.
De faste bordopstillinger bedes respekteret, og alt bedes bragt tilbage på rette plads inden lokalerne forlades.

Arrangementsbestillingen skal indeholde følgende:

1.  Medlemsforeningens navn.
2.  Dato og tidspunkt for arrangementet.
3.  Arrangementets art: evt. middag, frokost, eller kaffe osv.
4.  Menu ønske– vælg i Menubrochuren (bemærk kun én slags menu pr. arrangement).
5.  Start – og sluttidspunkt
6.  Spisetidspunkt ved middagsarrangementer
7.  Afsenders navn, telefonnummer og mail adresse.
8.  Antal deltagere (bemærk minimum 15 og max. 50 personer).
9.  Egen- eller foreningsbetaling.
10.  Bemærkninger eller hvis der er særlige ønsker (projektor, overhead m.m.)

Ovennævnte oplysninger er nødvendige for at arrangementsbestillingen kan godkendes.
Reservering af et arrangement er mulig, dog højst en uge.
Endelig bekræftelse af alle frokost- og middagsarrangementer skal ske senest 7 dage før arrangementet, og foreningen vil hæfte for det bestilte antal.
Ved små arrangementer, som kun omfatter f. eks. kaffe/the og snitter med ost/pålæg, kan der accepteres et cirka deltagerantal.
Dog bør det tilstræbes at opgive et så præcist antal deltagere som muligt – ligeledes 14 dage før arrangementet.
Spisetidspunktet for middagsarrangementer, hvor maden leveres udefra, skal overholdes af hensyn til levnedsmiddelbestemmelser.
Løssalg kan fortsat ske i udsalget som hidtil.
Normal lukketid er kl. 2300.
Ved større arrangementer kan en anden lukketid aftales, normalt dog ikke senere end midnat.
Rygeloven betyder, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på Dannevirke, men der er indrettet rygeområder udendørs.

Hvordan sker arrangementsbestilling: 
Arrangementsbestilling benyt mailadressen: dannevirke-odense@mail.dk
eller hvis du ikke har internetforbindelse ring til 51 97 76 81 MAN –TOR i dagtimerne (minus månederne juni, juli og august samt ved jul og nytår).

Bekræftelse af bestilling: Alle arrangementsbestillinger skal være skriftligt bekræftet for at være gyldige.